Na Парижі

На Вінниччині написали «песимістичний» сценарій розвитку області

Новини Вінниці / На Вінниччині написали «песимістичний» сценарій розвитку області
На Вінниччині розпочалось громадське обговорення «Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року». В проєкті, винесеному на широкий загал, передбачено кілька сценаріїв розвитку Вінницької області – оптимістичний та песимістичний.

На Вінниччині розпочалось громадське обговорення «Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року». В проєкті, винесеному на широкий загал, передбачено кілька сценаріїв розвитку Вінницької області – оптимістичний та песимістичний.

Про це повідомляються офіційні джерела.

Щодо оптимістичного сценарію, то його можна охарактеризувати кількома словами – «все буде добре», а що чекає нас у разі «якщо щось піде не так», читайте нижче.

«Інерційний (песимістичний) варіант розвитку економіки  Вінницької області  пов'язаний  із  досить  ймовірним  збереженням,  “консервацією” нинішнього  стану  виробництва  регіону.  Цей  варіант  виходить  із  того,  що зміни  у  економічній  політиці  практично  не  відбуваються:  продовжується повільний  процес  структурних  трансформацій  промислового  виробництва.

Вплив  держави  на  економічні  процеси  обмежений  лише  рекомендаційними програмами,  відносно  невеликою  кількістю  державних  замовлень, декларуванням  інноваційних  пріоритетів,  незначною  фінансовою підтримкою  за рахунок державних  інвестицій,  деякими  змінами  податкового законодавства.

Пріоритет  в  розвитку економіки  буде  надаватися  виробництвам,  що  не  потребують  значних капіталовкладень  в  організацію  та  підготовку  виробництва  або  мають швидку  економічну  віддачу.  Перед  усім  це  стосується  низько-  чи середньотехнологічних,  ненаукомістких  галузей  переробки сільськогосподарської  сировини,  харчової,  деревообробної  промисловості, промисловості  будівельних  матеріалів  та  ін.  При  цьому  якісні  показники розвитку  виробництва  будуть  залишатись  малорухомими.  А  це  вкрай стримує процеси  інноваційного розвитку економіки регіону.

Вінницька  область  має  потужний  багатопрофільний  агропромисловий комплекс,  який  активно  адаптується  до  нових  ринкових  умов господарювання.  Базисом  виступає  ресурсна  база,  сприятливі  кліматичні умови  та  велика  кількість  продуктивних  сільськогосподарських  земель.

Реалізація  песимістичного  сценарію  в  аграрній  сфері  пов’язана з підвищенням  рівня  екологічного  навантаження,  який  має  значна  частина територій  області,  деградацією  земель.  Негативні  наслідки  загрозливого характеру  очікуються  від  посилення  зміни  клімату,  що  може  спричиняти надзвичайні ситуації природного характеру. 

Вирішення завдань впровадження  концепції переходу  громад до смарт- управління,  впровадження  цифрової трансформації  системи  надання  послуг, підвищення  їх  якості  та  доступності,  охоплення  всієї  території  області високошвидкісним  інтернет-зв’язком  та  захист  кіберпростору стримуватиметься  низьким  рівнем  охоплення  території  області високошвидкісним  інтернет-зв’язком,  обмеженим  доступом  населення  до локального  інформаційного  контенту,  ускладненим  переходом  для  надання населенню  е-послуг  в  сільській  місцевості,  слабкою  ресурсною  базою  та відсутністю  фахівців. 

Культурна  складова  розвитку  залишиться  вразливою через  невідповідність  матеріально-технічної  бази  установ  культури  і мистецтва сучасним вимогам, дефіцит умов для розвитку творчих здібностей, проведення дозвілля», - йдеться в інформації.

В документі зазначається, що «реалізація  песимістичного  сценарію  ілюструє  значне  загострення соціально-політичних,  фінансово-економічних,  комунальних  проблем».

Окресливши такі невтішні перспективи, експерти все ж таки зазначають, що  «стратегічний  вибір  песимістичного сценарію оцінюється як маловірогідний».

NaПарижі писав про створення двох логістичних центрів, передбачених проєктом стратегії розвитку області до 2027 року.

Сподобалася стаття? Розкажи про неї